Åkerlandskap

The collection Åkerlandskap (arable landscape) consists of interior decorations and furniture inspired by and landscape seen from an airplane window. It is a landscape that could awaken memories or associations or make you daydream. With my body as a tool and the wool as my material, my thoughts and experiences transforms into physical objects. All products are hand felted and upholstered with Swedish wool. The collection was made for my graduation exhibition 2015.

Kollektionen Åkerlandskap består av inredningsdetaljer och möbler inspirerade av ett landskap sett från ett flygplansfönster. Ett landskap som kan väcka minnen eller associationer eller få dig att drömma. Med kroppen som verktyg och ullen som material förvandlas mina tankar och upplevelser till fysiska föremål. Produkterna är handtovade och stoppade med svensk ull. Kollektionen gjordes till min examensutställning 2015.